PS Journal

Perfect Smile Journal

Treasure box of information, and perfect smiles

For everything a start, and here's our start

Do you like to know more about our smiles?

If smile health and beauty is in your interest then here is your journal.

We start soon with some information about braces, and other possibilities and then continue with modern updates, inventions and innovations.

Braces are orthodontic devices that help to align and straighten teeth, resulting in a perfect smile. They are commonly used to correct misalignment, overcrowding, and bite issues. Braces work by applying gentle pressure to gradually move teeth into their proper position. To start treatment, a consultation with the doctor is necessary. In consultation, your needs will be assessed to create a personalized treatment plan. Regular visits for adjustments will be required throughout the treatment period to ensure progress. With braces, you can achieve a beautiful and healthy smile.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Breketid on ortodontilised seadmed, mis aitavad hambaid joondada ja sirgendada, mille tulemuseks on täiuslik naeratus. Neid kasutatakse tavaliselt nihke, ülerahvastatuse ja hammustusprobleemide parandamiseks. Breketid töötavad õrna survega, et viia hambad järk-järgult õigesse asendisse. Ravi alustamiseks on vajalik hambaarsti konsultatsioon. Konsulteerimisel hinnatakse teie vajadusi personaalse raviplaani koostamiseks. Edusammude tagamiseks on kogu raviperioodi jooksul vaja regulaarseid visiite korrigeerimiseks. Traksidega saate saavutada ilusa ja terve naeratuse.

Dental braces types:


Dental braces are an effective solution for addressing various orthodontic issues and achieving a perfect smile. There are different types of dental braces available to cater to individual needs.


Traditional metal braces are the most common and affordable option, offering excellent results for straightening teeth. They are durable and can correct complex dental problems. However, metal braces are visible and may less comfortable than plastic aligners.

Ceramic braces are more cosmetic alternative to traditional metal braces. Made from tooth-colored materials, they blend in with your natural teeth, making them less noticeable. Ceramic braces are suitable for individuals who are conscious about their appearance. However, they are more prone to staining and require proper maintenance.


Lingual braces are placed on the back of the teeth, making them completely hidden from view. While lingual braces provide a virtually invisible treatment option, they may initially cause speech difficulties and are more challenging to clean and to get used to them in the mouth compared to other types.

-----------------------------------------------------------------------------

Hambabreketid on tõhus lahendus erinevate ortodontiliste probleemide lahendamiseks ja täiusliku naeratuse saavutamiseks. Individuaalsete vajaduste rahuldamiseks on saadaval erinevat tüüpi hambabreketid.Traditsioonilised metallbreketid on kõige levinum ja taskukohasem valik, pakkudes suurepäraseid tulemusi hammaste sirgendamiseks. Need on vastupidavad ja võivad lahendada keerulisi hambaprobleeme. Metallist traksid on aga nähtavad ja võivad olla vähem mugavad kui plastist joondajad.

Keraamilised breketid on kosmeetilisem alternatiiv traditsioonilistele metallbreketitele. Valmistatud hambavärvi materjalidest, sulanduvad need teie loomulike hammastega, muutes need vähem märgatavaks. Keraamilised breketid sobivad inimestele, kes on oma välimuse suhtes teadlikud. Kuid need on altid määrdumisele ja vajavad korralikku hooldust.Linguaalsed breketid asetatakse hammaste tagaküljele, muutes need vaate eest täielikult varjatuks. Kuigi keeleklambrid pakuvad praktiliselt nähtamatut ravivõimalust, võivad need alguses tekitada kõneraskusi ning neid on teiste tüüpidega võrreldes keerulisem puhastada ja nendega harjuda.

Dental braces alternatives:


In the last couple of decades, clear aligners started to prove themselves as reliable alternatives of classical dental braces.


Clear aligners are custom-made trays that are virtually invisible and removable. They are designed to gradually move your teeth into the desired position, resulting in a beautifully aligned teeth and a perfect smile. Unlike traditional braces, clear aligners allow you to eat your favorite foods and maintain good oral hygiene easily. With clear aligners, a popular alternative to traditional braces, you can straighten your teeth discreetly and comfortably.


Perfect Smile clinic was a pioneer in Estonia in offering this alternative, and still one of the most experienced, with different brands of clear aligners. 


Visit Perfect Smile today and discover the wonders of clear aligners for yourself!

-----------------------------------------------------------------------------

Viimastel aastakümnetel on kaperavi hakanud tõestama end usaldusväärsete alternatiividena klassikaliste hambaravibraketitele.

Kaped on kohandatud kandikud, mis on praktiliselt nähtamatud ja eemaldatavad. Need on loodud järk-järgult liigutama teie hambaid soovitud asendisse, tulemuseks kaunilt joondatud hambad ja täiuslik naeratus. Erinevalt traditsioonilistest breketitest võimaldab kaperavi teil süüa oma lemmiktoite ja hoida hõlpsalt head suuhügieeni. Kaperavi on populaarne alternatiiv traditsioonilistele breketitele, mis võimaldab teil oma hambaid diskreetselt ja mugavalt sirgendada.

Perfect Smile kliinik oli Eestis üks kaperavi pakkumise pioneere ja on endiselt üks kogenumaid erinevate kape brändide osas.

Külastage täna Perfect Smile'i ja avastage kaperavi võlusid ise!

unsplash